Persberichten

19 december 2014

Alleen tijdelijk verschil lonen overheid en markt

De ontwikkeling van lonen in de publieke sector wijkt alleen tijdelijk af van die in de marktsector. Op termijn volgen de overheidslonen de marktlonen.

18 december 2014

Werkplan 2015 van het Centraal Planbureau (CPB) gepubliceerd

In het CPB werkplan 2015 wordt aangegeven welke werkzaamheden worden voorzien, inclusief een overzicht van de belangrijkste CPB-publicaties. Het werkplan begint met een korte terugblik op 2014.

17 december 2014

Statische koopkrachtcijfers beter geschikt om beleidseffecten inzichtelijk te maken

Hoewel dynamische koopkrachtcijfers de realiteit beter weergeven is het voor de reguliere CPB-ramingen toch beter om de statische koopkrachtcijfers te gebruiken.

15 december 2014

Investering in transportinfrastructuur vergroot verschillen tussen regio’s

Een goede transportverbinding vergroot regionale verschillen.

11 december 2014

Lagere eurokoers en olieprijs bevorderen herstel

De economische groei trekt volgend jaar aan tot 1½% bbp (bruto binnenlands product).

3 december 2014

Stimuleren persoonlijke ontwikkeling op scholen verbetert sociaaleconomische uitkomsten

In het onderwijs is te weinig aandacht voor de persoonlijke, niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen.

27 november 2014

Clemens Kool nieuwe onderdirecteur CPB

Prof.dr. Clemens J.M. Kool [1957] is benoemd tot onderdirecteur van het Centraal Planbureau.

21 november 2014

Workshop over Belastingen en Arbeidsparticipatie, 27 november 2014, uitnodiging voor journalisten

Nederland maakt zich op voor een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet heeft recentelijk de contouren van deze herziening geschetst.

10 november 2014

CPB past publicatiebeleid aan rond MEV

Het CPB past zijn publicatiebeleid gedeeltelijk aan rond de publicatie van de Macro Economische Verkenning (MEV), jaarlijks op Prinsjesdag.

31 oktober 2014

Voordeel internationale belastingroutes groot

Multinationals kunnen hun belastingdruk met 6 procentpunt verlagen door hun investeringen via derde landen te laten lopen, het zogenaamde "treaty shopping".