18 december 2018

Productiviteitsgroei Nederlandse overheid 2012-2015; Twee methoden vergeleken

Een goede meting van de productiviteitsontwikkeling van de overheid is van belang voor beleidsmakers, onderzoekers en Nederlandse burgers. De productiviteitsgroei bepaalt immers mede de omvang van de Nederlandse economie. Verder helpt een goede meting bij het bepalen of belastinggeld goed wordt besteed en welke maatregelen de productiviteit bij de overheid kunnen stimuleren. Ten slotte wordt de productiviteitsontwikkeling gebruikt bij de bepaling van overheidsbudgetten.
No title

Deze notitie biedt handvatten voor een betere meting van de productiviteitsgroei  van de overheid. De notitie bouwt daarmee voort op een CPB-studie uit 2017.  Beide onderzoeken zijn geschreven op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het CPB en BZK willen door deze studies meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van de productiviteit bij de overheid.

In deze notitie worden allereerst de belangrijkste conclusies weergegeven. Daarna worden de uitkomsten van de twee methoden vergeleken en de berekeningen in meer detail besproken. De notitie eindigt met aanbevelingen voor verder onderzoek.

De onderzoekopdracht, gebaseerd op het verzoek van BZK, bevat: 

  1. Een verfijning van de benaderingsmethode.
  2. Een verbetering van de productiviteitsmeting door de uitkomsten van de benaderingsmethode te vergelijken   en te combineren met berekeningen van de productiviteitsontwikkeling op basis van productie-indicatoren. 
  3. Een indicatie van de productiviteitsgroei van de Rijksoverheid in de periode 2012-2015.

Auteurs