Aankondiging

Publicatie concept-MEV 2020 (Augustusraming)

Het Centraal Planbureau (CPB) presenteert donderdag 15 augustus om 07.00 uur de concept Macro Economische Verkenning 2020 (cMEV), de Augustusraming. Laura van Geest, directeur van het CPB, zal de raming en deze nieuwe presentatie van de koopkrachtcijfers om 9.30 uur aan journalisten toelichten. Dit gebeurt op achtergrondbasis. Na afloop is zij beschikbaar voor quotes.

Datum
15 augustus 2019
Tijd
07:00 - 11:00
Locatie
www.cpb.nl

De cMEV biedt een overzicht in twee tabellen (kerngegevenstabel en aanvullende kerngegevenstabel) van de voorlopige economische vooruitzichten voor 2019 en 2020 en een vernieuwde tabel met de mediane koopkrachtontwikkeling van de verschillende groepen huishoudens. Deze tabel is voor het kabinet traditiegetrouw het vertrekpunt voor de (augustus-)besluitvorming over de koopkracht voor volgend jaar. Op Prinsjesdag (17 september 2019) volgt de definitieve Macro Economische Verkenning 2020 (MEV), waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht en een gedetailleerde analyse wordt gegeven van de Nederlandse economische situatie. 

De cijfers in de cMEV staan donderdag 15 augustus vanaf 07.00 uur op de website van het CPB (www.cpb.nl).   

Achtergrondbriefing

Wanneer?
De achtergrondbriefing door Laura van Geest is op 15 augustus om 9.30 uur.
 
Waar?
Centraal Planbureau, Duinzaal, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag
 
Aanmelden en legitimatie 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dit kunt u doen bij Suzanne van Gils, S.van.Gils@cpb.nl (06 21560776). Vergeet niet uw legitimatie mee te nemen.