1 november 1998

2020: integrale verkenningen voor haven en industrie; een beoordeling van onderzoek van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam

Het CPB Nederland Bureau for Economic Policy Analysis geeft in dit werkdocument een second opinium over een rapport van de Rotterdamse Havenbedrijf over de ruimtelijke en economische ontwikkelingen in de Rotterdamse haven in de periode 1997-2020.

Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Projectgroep Mainportontwikkeling Rotterdam, die momenteel investeringsprojecten onderzoekt in het Rotterdamse havengebied en op andere locaties in het zuidwesten van Nederland. In deze studie worden de Rotterdamse voorspellingen voor toekomstige ruimtelijke en economische ontwikkelingen vergeleken met eerdere ramingen van het CPB en de historische ontwikkelingen in het Rotterdamse havengebied.

Uit deze korte analyse kunnen een aantal algemene conclusies worden getrokken over de aannemelijkheid van de prognoses van de Havenbedrijf voor de beschouwde periode. De belangrijkste conclusie is dat - vanuit een oogpunt van welzijn - die voorspellingen geen solide basis vormen om de toekomstige ruimtelijke en economische knelpunten voor de haven van Rotterdam te beoordelen. Vooral de voorspellingen uit het gunstige scenario moeten als minder aannemelijk worden beschouwd, omdat deze gunstige economische ontwikkelingen en marktaandelen combineren met een behoedzame ruimteproductiviteit. Als gevolg daarvan is de verwachte vraag naar land zelfs twee keer zo hoog als destijds in de gunstige periode van1985-1997.

Auteurs

Taco van Hoek
Martin Koning
John Blokdijk