24 september 2012

Achtergrondnotitie generatie-effecten septemberpakket

Deze CPB Notitie bevat een nadere toelichting op de generatie-effecten van het septemberpakket zoals beschreven in de CPB Notitie 'Aanpassing toezicht pensioenfondsen (septemberpakket)' gepubliceerd op 24 september 2012.
No title

Lees ook de CPB Notitie 'Aanpassing toezicht pensioenfondsen (septemberpakket)'.

De structuur van deze CPB Notitie is als volgt. Paragraaf 2 beschrijft kort het beleidspakket dat is doorgerekend. Paragraaf 3 bespreekt de belangrijkste veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de berekeningen. Paragraaf 4 presenteert de generatie-effecten van de beleidsmaatregelen afzonderlijk en van het totale beleidspakket. Paragraaf 5, tot slot, laat zien hoe gevoelig de generatie-effecten zijn voor enkele veronderstellingen.

Auteurs

Jan Bonenkamp
Marcel Lever
Roel Mehlkopf