Kopafbeelding publicaties CPB

Vergrijzing en de houdbaarheid van de Nederlandse openbare financiën

CPB Bijzondere publicatie 61, 17 maart 2006

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking brengt de houdbaarheid van de openbare financiën in gevaar. De verdubbeling van de verhouding tussen het aantal gepensioneerden en het aantal werkenden verstoort de balans tussen uitgaven en belastingopbrengsten.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De stijging van uitgaven aan AOW en gezondheidszorg overtreft immers de stijging van belastingopbrengsten. Budgettaire hervormingen zijn dan ook nodig om te voorkomen dat toekomstige generaties worden genoodzaakt belastingen te verhogen dan wel op publieke uitgaven te bezuinigen.

Hervormingen op het vlak van de sociale zekerheid van de laatste jaren zijn een stap in de goede richting, maar onvoldoende. Met name de daling van de kapitaalmarktrente en het vermogensverlies bij pensioenfondsen hebben de houdbaarheid van de openbare financiën verslechterd. De effecten die hervormingen uitoefenen op de intergenerationele balans zijn van belang voor de vraag welke verdere hervormingen het meest gewenst zijn.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Deel deze pagina