1 mei 2000

AIECE werkgroep rapporten- voorjaar 2000: Wereldhandel 2000-2001; Wereld grondstoffenprijzen 2000-2001

De Werkgroep Grondstoffenprijzen houdt zich in het bijzonder bezig met de grondstoffenmarkten.

Grondstofprijzen zullen dit jaar over het algemeen hoger zijn. In termen van de HWWA-index, stijgen de prijzen naar verwachting met circa 20%. De prijzen van energiegrondstoffen zullen met bijna 30% omhoog gaan en de industriële grondstoffen met zo'n 10%. Aan de andere kant zullen voedsel en tropische dranken goedkoper worden; gemiddeld zullen de prijzen naar verwachting met 3% dalen dit jaar. In een historische vergelijking zijn grondstoffen nog vrij goedkoop. Zelfs in nominale termen is de HWWA-index  ver onder het niveau van 1990. Volgend jaar zal de index naar verwachting met 4% dalen. Deze daling kan echter volledig worden toegeschreven aan de aardolieprijzen, die naar verwachting 10% in prijs zullen dalen. Zonder ruwe olie zal de index naar verwachting 5% stijgen. Zowel de industriële grondstofprijzen en de prijzen van eten en drinken zullen in 2001 met respectievelijk 4 en 6% stijgen.

Dit is een Engelstalige publicatie

Auteurs

Wim Hulsman
Gerard van Welzenis

Lees meer over