16 december 2009

Algemeen rapport AIECE; ingediend op de algemene vergadering van 5-6 november 2009

Wij zijn het dieptepunt van de financiële crisis al gepasseerd. Desalniettemin zal de afname van de wereldproductie in 2009 de grootste zijn na de Tweede Wereldoorlog. Hierdoor zijn werkloosheid en overheidstekorten dit jaar sterk gestegen en is de inflatie laag.

Overheidssteun aan de financiële markten en expansief macro-economisch beleid hebben de mondiale productiedaling tot staan gebracht en hebben geleid tot een herstel in wereldproductie en wereldhandel vanaf het derde kwartaal van 2009.

De opwaartse conjunctuur zal in 2010 aanhouden als de normalisering op de financiële markten aanhoudt. De onzekerheid over de mondiale economische ontwikkeling blijft echter groot.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Wim Suyker
Douwe Kingma
Gerard van Welzenis