25 juli 2011

Algemene ziekenhuizen in financiële nood; Overheidsinterventie heroverwogen

Overheidsingrijpen bij ziekenhuizen in financiële nood neemt de dreiging van faillissement weg, houdt inefficiënte ziekenhuizen overeind en verslechtert zo de doelmatigheid in de zorg. Deze studie is Engelstalig.

Ziet de overheid af van financiële steun, zoals aangekondigd in een recente beleidsbrief van VWS, dan kan liquidatie echter juist weer onnodig plaats vinden. Om dit tegen te gaan is meer marktdynamiek nodig, namelijk door het toestaan van winstuitkeringen in de zorg. Bovendien is een betere afstemming van financiële prikkels voor ziekenhuizen en vrijgevestigd medisch specialisten nodig, zo betogen Viktoria Kocsis, Pierre Koning en Esther Mot in de CPB studie “General hospitals in financial distress. Reconsidering government intervention”.

Lees meer over deze studie op mejudice.nl.

Auteurs

Viktoria Kocsis
Pierre Koning