15 juni 2011

Allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt

Vele factoren beïnvloeden het arbeidsmarktgedrag van allochtone vrouwen. Culturele verschillen spelen hierbij een belangrijke rol. Voorgaande studies onderzoeken vooral het effect van de cultuur van het herkomstland. Deze studie breidt de literatuur uit door tevens het effect van de cultuur van het gastland te onderzoeken.
No title

Dit gebeurt aan de hand van de participatie van autochtone vrouwen. Participatie wordt in het empirische model verklaard vanuit demografische en opleidingskenmerken en de participatie van vrouwen in het herkomst- en gastland. De resultaten op basis van de Enquête Beroeps Bevolking (1996-2007) suggereren dat participatie in het herkomstland invloed heeft op de participatie in Nederland voor eerste generatie allochtone vrouwen, maar niet voor de tweede generatie. De trend in de participatie over de geboortecohorten van autochtone vrouwen heeft tevens invloed op de participatie van allochtone vrouwen. De resultaten van de studie suggereren dat de participatie in het gastland minstens zo belangrijk is voor het arbeidsmarktgedrag van allochtone vrouwen als de participatie in het herkomstland.

Steekwoorden: Vrouwelijke arbeidsdeelname, culturele transmissie, migranten

Downloads

Auteurs

Suzanne Kok
Nicole Bosch

Lees meer over