8 november 2017

Analyse economische en budgettaire effecten van pakket wijzigingsvoorstellen van GroenLinks, SP en PvdA op het Regeerakkoord

Het CPB heeft op verzoek van de fracties in de Tweede Kamer van GroenLinks, SP en PvdA de budgettaire en economische effecten van hun pakket wijzigingsvoorstellen op het Regeerakkoord bezien. Dit pakket is ons op 2 november j.l. aangeleverd.

Wijzigingsvoorstellen zijn afgezet tegen de jongste actualisatie van de middellangetermijnverkenning 2018-2021, waarin het financiële kader van het Regeerakkoord is verwerkt. Het terugdraaien van een ombuiging van het kabinet betekent daarom een intensivering.

De door het CPB verwerkte maatregelen worden in hoofdstuk 10 van deze notitie in detail gepresenteerd. Een aantal ingeleverde maatregelen heeft een taakstellend karakter. Dit is in hoofdstuk 10 voor de betreffende maatregelen aangegeven. Bij een concretere invulling kunnen de  effecten afwijken. Bij lastenmaatregelen wordt de beleidsmatige lastenontwikkeling op EMU-basis (blo) gepresenteerd. Eventuele niet-EMU-relevante lastenontwikkelingen worden niet weergegeven.