6 juli 2010

Aow-plan sociale partners

In het “Pensioenakkoord” van 4 juni jl. maken sociale partners afspraken over de verhoging van de aow-leeftijd.

Op verzoek van de informateur heeft het CPB de houdbaarheidswinst van dit pakket geanalyseerd. Met het oog op de vertrouwelijkheid van dit verzoek is over deze analyse geen contact geweest met de sociale partners. Het gepubliceerde Pensioenakkoord is op sommige punten onvoldoende precies ingevuld om te kunnen doorrekenen. Hier heeft het CPB een eigen invulling gemaakt.

Downloads

Contactpersonen

Edwin van de Haar
Marcel Lever