14 januari 2002

Arbeidsaanbod op middellange termijn

Dit Memorandum dient als achtergrond bij CPB Document No. 1 en geeft een meer gedetailleerde beschrijving van de projectie van de toekomstige arbeidsaanbodgroei.

De groei van het arbeidsaanbod is afhankelijk van demografische ontwikkelingen, de trendmatige stijging van de arbeidsparticipatie van met name vrouwen, het door de overheid gevoerde beleid, en de stand van de conjunctuur. We bespreken welke van deze factoren verantwoordelijk zijn voor de afname van de arbeidsaanbodgroei. Verder laten we zien hoe de participatiegraden van mannen en vrouwen zich zullen ontwikkelen, mede in vergelijking tot de huidige arbeidsparticipatie in het buitenland. We kijken niet alleen naar de periode 2002-2006, maar geven we ook een doorkijkje tot en met het jaar 2010.

Downloads

Auteurs

Barthold Kuipers

Lees meer over