23 oktober 2013

Arbeidsmarkt leraren: aanpassingsmechanismen en aangrijpingspunten voor beleid

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, directie Leraren, heeft het CPB gevraagd een analyse te maken van de arbeidsmarkt leraren.
No title

De achterliggende vraag is vierledig:

  • Welke knelpunten voorzien recente ramingen? Welke verdiepingsslagen zijn nodig om als overheid op deze knelpunten te kunnen inspelen?
  • Hoe werkt de arbeidsmarkt leraren? Wat kenmerkt vraag en aanbod en welke aanpassingsprocessen spelen een rol?
  • Hoe heeft de arbeidsmarkt zich de afgelopen jaren ontwikkeld? Welke aanpassingsprocessen zien wij terug en welke kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren zijn zinvol om deze processen te duiden?
  • Welke mogelijkheden heeft de overheid om deze aanpassingsprocessen in goede banen te leiden om de kwantiteit van het lerarenkorps te ondersteunen en de kwaliteit van het Nederlandse onderwijssysteem te bewaken?

Deze CPB Notitie geeft in een viertal hoofdstukken antwoord op deze vragen.

Bijgaande CPB Notitie is tot stand gekomen in samenwerking tussen Debby Lanser, Frank van Erp, Koen Peters, Marc van der Steeg, Ted Reininga en Ib Waterreus.

Downloads

Foto van de publicatieomslag
Engels, Pdf, 881.3 KB

Lees meer over