8 november 2017

Arbeidsmarktpolarisatie op regionaal niveau

Lager aandeel banen middeninkomens meest zichtbaar in de Randstad

Persbericht
In de Randstad daalt het aandeel banen voor mensen met een middeninkomen en stijgt het aandeel banen voor mensen in de laagst en hoogst betaalde beroepen. Deze zogenoemde ‘polarisatie’ op de arbeidsmarkt speelt vooral in en rondom steden zoals Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Maar ook in sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland speelt dit. Dit blijkt uit het zojuist gepubliceerde onderzoek van het Centraal Planbureau en de Rijksuniversiteit Groningen ‘Employment Polarization in Local Labour Markets’.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Op basis van CBS-microdata (zie onderstaande figuur) wordt duidelijk dat er significante verschillen zijn in de mate van arbeidsmarktpolarisatie tussen de Nederlandse provincies en arbeidsmarktregio’s. Polarisatie is het meest zichtbaar in de Randstad: drie van de vier grote stedelijke regio’s zijn daar gepolariseerd. Verdere analyse laat zien dat polarisatie vooral voorkomt in steden, waarbij in dichtbevolkte gebieden en steden vaker polarisatie zichtbaar is. Desalniettemin is de link met verstedelijking niet het hele verhaal, aangezien sommige perifeer gelegen gebieden, zoals Groningen en Friesland, ook gepolariseerd zijn.

Daarnaast laten we zien dat de zogeheten routinization hypothesis een verklaring kan zijn voor polarisatie in het algemeen. De werkgelegenheid in banen die vooral uit routinematige taken bestaan, is in de laatste jaren in aandeel afgenomen, terwijl de werkgelegenheid in beroepen waarin analytische of communicatieve vaardigheden een belangrijke rol spelen, juist is gegroeid.

Overzicht van polarisatie van arbeidsmarktregio’s

Lees meer over