1 februari 2000

Belastingbeleid in een model voor het zoeken op de arbeidsmarkt met behulp van training

Dit document ontwikkelt een model voor het zoeken op de arbeidsmarkt met behulp van training. Het model laat zien hoe het belastingstelsel het sociale optimum kan herstellen als niet aan de Hosios voorwaarde is voldaan in het privé-evenwicht.

Bovendien zijn de effecten onderzocht van een ‘second-best’ hervorming, van een specifieke belasting per baan naar een marginale loonbelasting, wanneer een gegeven bedrag aan overheidsinkomsten moet worden geïnd. We vinden dat (i) een marginale loonheffing minder verstorend is om inkomsten te genereren dan een specifieke belasting per baan, onder de voorwaarde dat de training aanvankelijk niet wordt verstoord; (ii) deze conclusie kan tegengesteld zijn indien de training wordt verstoord, (iii) marginale loonbelastingen zijn minder verstorend in economieën die worden gekenmerkt door betrokkenheid bij loononderhandelingen, zoals de Europese arbeidsmarkt. Vandaar dat fiscale hervormingen die de belastingdruk per baan verlagen en de marginale loonbelasting verhogen, zoals een EITC of een negatieve inkomstenbelasting, aantrekkelijker zijn in Europa dan in de VS.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Ruud de Mooij

Lees meer over