1 november 1998

Belastinghervorming en de Nederlandse arbeidsmarkt: benadering met behulp van een toegepast algemeen evenwichtsmodel

Dit onderzoeksmemorandum maakt gebruik van MIMIC, een toegepast algemeen evenwichtsmodel van de Nederlandse economie, om diverse belastingverlagingen te verkennen die tot doel hebben de werkloosheid te lijf te gaan en het arbeidsaanbod te verhogen.

MIMIC combineert moderne arbeidsmarkttheorieën, een stevige empirische basis en een gedetailleerde beschrijving van Nederlandse arbeidsmarktinstellingen. We ontwikkelen en klein complex model, dat de essentie van MIMIC bevat, namelijk loonvorming, job matching, arbeidsaanbod en vraag naar arbeid. Naast illustratie van de belangrijkste economische mechanismen in MIMIC, laat het kleine model de voordelen zien van het gebruik van een groter, meer gedesaggregeerd model dat goed is voor heterogeniteit, institutionele details, en nog veel meer economische mechanismen.

Het streven naar werkgerelateerde privileges voor de laaggeschoolden is de effectiefste manier om wereldwijde werkloosheid te verlagen maar beschadigt de kwaliteit en kwantiteit van het arbeidsaanbod. Het verlagen van sociale premies voor werkgevers en subsidies voor het aannemen van langdurig werklozen, vermindert de werkloosheid onder ongeschoolden het meest. Belastingverlagingen in de hogere belastingschijven, verhoogt de kwantiteit en kwaliteit van formeel arbeidsaanbod, maar zijn minder effectief in het omlaag brengen van de werkloosheid en het verhogen van de werkgelegenheid voor ongeschoolden en van het arbeidsaanbod van vrouwen.

Dit is een Engelstalige publicatie

Auteurs

Lans Bovenberg
Johan Graafland
Ruud de Mooij

Lees meer over