27 november 2009

Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen ten behoeve van een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro. Uitgangspunt voor een beoordeling is de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart (in brede zin).

In deze publicatie volgt een overzicht van de beoordelingen van 16 projecten waarover besluitvorming door de Ministerraad reeds heeft plaatsgevonden.

Eén project en één projectonderdeel zijn als gunstig beoordeeld, drie projecten als gemengd tot gunstig. Drie projecten kregen een gemengd oordeel. Eén project scoorde licht ongunstig, vier projecten en één projectonderdeel kenden een ongunstig eindbeeld. Twee projecten waren niet beoordeelbaar op basis van de beschikbare informatie. Eén project bestond uit 11 deelprojecten, waarvan de oordelen uiteenliepen van ongunstig, ongunstig maar verbeterbaar tot onbeoordeelbaar.

Gezien de beperkte tijdspanne per projectbeoordeling, heeft de analyse van de planbureaus het karakter van een quick scan.

Auteurs

D. Hamers
Herman Stolwijk

Lees meer over