Kopafbeelding publicaties CPB

Bewezen (in)effectieve maatregelen tegen leerachterstanden in het primair onderwijs

CPB Achtergronddocument, 6 juni 2018

Dit is een CPB Achtergronddocument bij de notitie ‘effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs’. Waar de notitie beoogt om een toegankelijk en handzaam kompas te zijn, biedt dit achtergronddocument meer detail. Dit achtergronddocument behandelt de literatuur die gaat over het voorkomen en inlopen van leerachterstanden in het primair onderwijs, om antwoord te geven op de vraag welke interventies het meest effectief zijn om in te zetten bij kinderen met (risico op) een leerachterstand, rekening houdend met de achtergrond van het kind.

Lees ook de bijbehorende CPB Notitie 'effectieve interventies leerachterstanden in het primair onderwijs'.

In veel landen besteden scholen in het primair onderwijs extra aandacht aan leerachterstanden. Dat is niet vreemd, want leerachterstanden voorkomen en inlopen is een zeer effectieve inzet van onderwijsmiddelen. Leerlingen leren niet alleen tijdens het inlopen van de leerachterstand, maar kunnen daarna ook op hoger niveau verder in de reguliere lessen.

Om leerachterstanden tegen te gaan zijn (zeer) effectieve interventies ontwikkeld. Er zijn echter ook interventies die aantoonbaar geen effect hebben. Er zijn zelfs goedbedoelde interventies die averechts werken. Leerlingen zijn door de interventies niet beter af, maar zelfs slechter af dan klasgenoten die de interventie niet gekregen hebben. Dit achtergronddocument geeft een internationaal overzicht van interventies die wetenschappelijk bewezen iets opleveren en van interventies die dat niet doen. 

Basis van dit achtergronddocument is het hoofdstuk primair onderwijs in het boek Kansrijk onderwijsbeleid (2016). Kansrijk onderwijsbeleid is een zeer uitgebreide internationale literatuurstudie van de meest toonaangevende wetenschappelijke experimenten naar onderwijs-interventies. Deze kennis is uitgebreid met nieuwe uitkomsten van experimenten die na het verschijnen van Kansrijk onderwijsbeleid zijn gepubliceerd. Bovendien gaat dit achtergronddocument dieper in op verschillen in effectiviteit naar achtergrond van het kind, zoals opleidingsniveau van de ouders, inkomensniveau van de ouders en migratieachtergrond.

Deel deze pagina