19 maart 2001

Cijfers betreffende arbeidsinkomensquote en winstquote van de marktsector

In de Volkskrant van 19 maart 2001 zijn twee artikelen verschenen over de loon-ontwikkeling in Nederland, gebaseerd op een gesprek met een CPB-medewerker en een aantal cijferreeksen die door hem zijn verstrekt.

Deze reeksen zijn op hun beurt gebaseerd op de stand van de economie zoals beschreven in het CPB Report 2000/4, van december 2000. Hier volgen deze cijferreeksen.

Lees meer over