27 augustus 2002

Collectieve loonstijgingen volgens twee statistieken: Het verschil tussen het CPB-contractloon en het cao-loon van het CBS gekwantificeerd - augustus 2002

Het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau publiceren op dit moment cijfers omtrent de stijging van de contractuele lonen op basis van verschillende definities.

Dit wekt verwarring bij de gebruikers van deze cijfers. In deze notitie worden de inhoudelijke verschillen tussen beide reeksen toegelicht en gekwantificeerd. Ondanks enkele grote inhoudelijke verschillen, blijken de verschillen in in de twee statistieken voor de periode 1991-2001 mee te vallen.

Bij de berekeningen van de MEV2003 wordt voor realisatiejaren overgestapt op de CBS-cijfers. Voor het ramen van de contractlonen blijven de gegevens van de Arbeidsinspectie van belang: deze cijfers zijn over het algemeen recenter dan die van het CBS.

Auteurs

Hans Stegeman
Rob Waaijers

Lees meer over