1 december 2000

Commerciëel uitgeven - een rustig leven? Macht en prestaties op de Nederlandse markt voor publiekstijdschriften

De studie analyseert de Nederlandse markt voor publiekstijdschriften. Tijdschriften hebben een aantal kenmerken met andere informatie producten gemeen: het zijn ervaringsproducten, niet-rivaliserend, hebben hoge vaste en lage marginale kosten en de inhoud kan worden gesubsidieerd of gesponsord door reclame.

Wij ontwikkelen een eenvoudig theoretisch model om aan te tonen dat, als lezers de inhoud waarderen, het voor uitgevers winst maximaliserend is om ‘pricing power’ te gebruiken in de advertentiemarkt om zo de prijs voor de lezers te subsidiëren. De empirische analyse is gebaseerd op een panel data set van 71 Nederlandse tijdschriften over de periode 1990-1998. De regressie resultaten suggereren dat tijdschriften met een hogere oplage inderdaad worden verkocht tegen lagere kiosk prijzen, terwijl de advertentie tarieven de neiging hebben hoger te zijn voor deze tijdschriften. De analyse van de markt geeft aan dat de beleidsmakers alert moeten zijn voor niet-concurrerende acties die plaatsvinden in upstream- of downstreammarkten.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Auteurs

Jacco Hakfoort
Jürgen Weigand