3 december 2001

Concurrentie en stabiliteit in de bankwereld

No need for sheltering banks from competition

Persbericht

Onze verontschuldigingen, er is geen Nederlandse vertaling van deze pagina.

Woordvoerders

Dick Morks Lees verder

Dit onderzoek laat echter zien dat vele vormen van mededinging geen bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Intensievere concurrentie tussen bestaande banken, bijvoorbeeld, heeft nauwelijks gevolgen voor de financiële stabiliteit. Daar waar meer concurrentie wel een mogelijk effect op de financiële stabiliteit heeft, kan solide prudentiële regulering of meer transparantie omtrent eigendom, zeggenschap en verantwoordelijkheid binnen banken het stabiliteitsrisico substantieel verminderen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Contactpersonen

Marcel Canoy Lees verder
Machiel van Dijk Lees verder
Jan Lemmen Lees verder
Ruud de Mooij Lees verder
Jürgen Weigand Lees verder