15 februari 2006

Consumer price sensitivity in health insurance

Dit CPB Discussion Paper presenteert nieuwe schattingen van de prijselasticiteit van de residuele vraag naar zorgverzekeringen. Deze elasticiteit meet het verlies in marktaandeel van een verzekeraar na een prijsverhoging onder de aanname dat andere zorgverzekeraars hun prijs niet veranderen.

De belangrijkste uitkomsten luiden als volgt:  voor werknemers was de prijselasticiteit van de residuele vraag naar zorgverzekeringen erg laag in de periode 1996-2002. Jongere werknemers zijn iets prijsgevoeliger dan oudere werknemers.

Een kanttekening bij deze resultaten is, dat de achterliggende gegevens vrij weinig variatie in prijzen tussen verschillende verzekeringsmaatschappijen laten zien. Bij grotere prijsverschillen zou de prijsgevoeligheid belangrijk kunnen toenemen.  Dit Discussion Paper is het resultaat van gezamenlijk onderzoek van Machiel van Dijk, Marc Pomp, Rudy Douven (CPB), Trea Laske-Aldershof, Erik Schut (Erasmus Universiteit), Willem de Boer en Anne de Boo (Vektis). We danken Marieke Smit (Vektis) voor haar hulp bij de start van dit project. We danken Katie Carman (UvT) voor haar commentaar op een eerdere versie van dit paper.

Auteurs

Machiel van Dijk
Marc Pomp