3 augustus 2004

Contra-expertise op AWT-advies 'de prijs van succes'

De Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) heeft een advies over 'matching' uitgebracht. 'Matching' is de bijdrage van kennisinstellingen uit de eigen financiële middelen om door derden gesubsidieerd onderzoek uit te voeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft het CPB gevraagd om een contra-expertise uit te voeren op het AWT-advies en daarbij het onderliggende rapport van Ernst&Young te betrekken.  Dit rapport is de contra-expertise.

Auteurs

Bert Minne
Maarten Cornet
Dinand Webbink

Lees meer over