1 september 2015

CPB Asset Liability Management model voor beleidsanalyses tweedepijlerpensioenen

Dit document beschrijft het Asset Liability Management (ALM) model dat het CPB gebruikt voor beleidsanalyses over Nederlandse tweedepijlerpensioenen. Het model simuleert hoe premies en uitkeringen zich ontwikkelen in verschillende economische en demografische scenario’s. Dit is een Engelstalige publicatie.

Het model beschouwt een representatief pensioenfonds voor de BV Nederland. Het bevat een gedetailleerde beschrijving van het FinanciëleToetsingskader (FTk) voor pensioenfondsen dat in 2015 is ingegaan, maar kan ook een aantal meer gestileerde collectieve en individuele pensioencontracten doorrekenen.

Het pensioenresultaat van de deelnemers hangt af van ontwikkelingen op financiële markten en demografische trends. Door het pensioenresultaat bij een groot aantal realisaties van financiële en demografische onzekerheden te bekijken, genereert het model uitkomsten voor zowel het verwachte pensioen, als voor goed- en slechtweerscenario’s. Het model bekijkt ook of beleidsvarianten leiden tot herverdeling in marktwaarde tussen verschillende leeftijdscohorten.

Auteurs

Thomas Michielsen

Lees meer over