Kopafbeelding publicaties CPB

CPB Risicorapportage Financiële Markten

CPB Notitie, 30 mei 2012

De Tweede Kamer heeft, als vervolg op de aanbevelingen van de Commissie- De Wit, het CPB en DNB verzocht om gezamenlijk minimaal één keer per jaar een rapportage te maken over de internationale en nationale macro-economische ontwikkelingen in samenhang met ontwikkelingen in de financiële sector.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

De bevindingen met betrekking tot de ontwikkelingen van de financiële markten zoals weergegeven in het Centraal Economisch Plan (CEP) van 2012, vormen voor wat betreft het CPB-deel hierbij het uitgangspunt. Doordat het CPB qua bemensing voor de uitvoering van deze rapportage slechts beperkte capaciteit heeft, beperkt de analyse zich tot een beschrijving van de belangrijkste risico’s. Dat andere risico’s niet genoemd worden, betekent niet dat deze risico’s niet bestaan.

 

Deel deze pagina