23 maart 2005

De beschrijving van het GAMMA-model: de versie van de pensioenstudie

De beschrijving van het GAMMA-model dat wordt gepresenteerd in dit memorandum is gerelateerd aan de versie die is gebruikt voor de pensioenstudie (Westerhout et al. (2004)).

Het voornaamste verschil met de versie van Draper en Westerhout (2002) en Draper et al. (2003) heeft betrekking op het arbeidsaanbod. Het arbeidsaanbod is nu endogeen, in tegenstelling tot de eerdere versies. Toekomstig onderzoek zal zich richten op welvaartsanalyse, waarbij menselijk kapitaal, kapitaal ten behoeve van de infrastructuur en de invloed ervan op de arbeidsproductiviteit endogeen worden.

Bovendien presenteert het memorandum de theoretische achtergrond van de gedragsrelaties en details over de ijkingsmethode.

Dit is een Engelstalig memorandum.

Auteurs

Nick Draper
Jan Bonenkamp
Richard Rosenbrand