7 januari 2011

De boekhoudkundige ruggengraat van SAFFIER II: de GPS-matrix en het rekeningenstelsel

De gps-matrix (’gecumuleerde productie structuur’) en het rekeningenstelsel vormen samen de boekhoudkundige ruggengraat van het model.

Deze matrix beschrijft hoe aan de economische vraag wordt voldaan door vanuit het buitenland te importeren dan wel als land zelf te produceren met inzet van de productiefactoren arbeid en kapitaal. Het rekeningenstelsel geeft aan hoe het geld dat met die productie wordt verdiend wordt (her)verdeeld over de sectoren, mede door overheidsinterventie. Dat resulteert in een besteedbaar inkomen dat door de sectoren weer wordt aangewend om vraag uit te oefenen naar goederen en diensten en zo is de economische cirkel rond.

Behorend bij:

Auteurs