Kopafbeelding publicaties CPB

De commerciële dienstverlening; een heterogene sector met gunstige groeiperspectieven

CPB Document 17, 8 januari 2002

Uitbesteding van hoogwaardige diensten door het bedrijfsleven, de opkomst van nieuwe diensten (bijvoorbeeld mobiele telefonie en internet) en de toegenomen behoefte aan adviesdiensten hebben de afgelopen jaren in belangrijke mate de sterke groei van de commerciële dienstverlening bepaald.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Daarnaast zijn internationalisering en meer marktwerking van invloed geweest.

Dit document schetst ook de groeiperspectieven van de commerciële dienstverlening op middellange termijn. In een voorzichtig scenario vertraagt de productiegroei van de commerciële diensten van bijna 6% per jaar in de periode 1996-2000 tot 31/4% in de periode 2003-2006. Hiervoor kunnen de volgende redenen worden aangegeven:

  • de geringere groei van het arbeidsaanbod (aanbodfactor);
  • de vertraging in de groei van de totale consumptie van gezinnnen en de totale productie van bedrijven (macro-economische omgevingsvariabelen die van invloed zijn op de vraag);
  • minder dynamiek in het proces van uitbesteding van producentendiensten door bedrijven;
  • wegvallen van tijdelijke stimulansen als snelle penetratie van gebruik van mobiele telefonie en internet en aanpak van het millenniumprobleem en de euro-conversie;
  • einde aan de trendmatige stijging van het percentage flexwerkers op de arbeidsmarkt (uitzendbranche).

Niettemin kan de groei van de commerciële dienstverlening de komende jaren boven gemiddeld blijven door de introductie van nieuwe diensten en een verdere verbreding en verdieping van het ICT-gebruik. Het streven naar efficiencyverbetering vanwege de krappere arbeidsmarkt vormt ook een belangrijke stimulans. Met name de kennisintensieve zakelijke dienstverlening en de telecommunicatiesector kunnen van deze ontwikkelingen profiteren. Ook verdere internationalisering en deregulering kunnen een positief effect hebben op de productiegroei. Kortom, tegen de achtergrond van de geringere macor-economische groei blijven de vooruitzichten voor de commerciële diensten gunstig.

De groei van de arbeidsproductiviteit in de commerciële dienstverlening was in de jaren negentig historisch gezien bescheiden. De groei was ook matig in vergelijking met de ontwikkeling van de sector in andere landen. Toepassing van ICT, veranderingen in de organisatiestructuur, een goede marktwerking en een krappere arbeidsmarkt zullen naar verwachting tot enige versnelling van de arbeidsproductiviteitgroei in de scenarioperiode leiden.

Deel deze pagina