19 november 2003

De CPB-conjunctuurindicator geactualiseerd en gereviseerd

Het CPB beschikt sinds 1990 over een eigen conjunctuurindicator, die in de loop van de tijd slechts in beperkte mate is aangepast. In het najaar van 2002 heeft Jan Bonenkamp in het kader van zijn studie aan de Rijksuniversiteit van Groningen het hele stelsel van indicatoren en de gehanteerde methodologie integraal onder de loep genomen.

Zijn onderzoek vormde de basis van de revisie die in 2003 is afgerond. In aanvulling op zijn onderzoek zijn nog enkele andere indicatoren toegevoegd, terwijl ook de samenstelling en manier van presenteren van de 'long-leading' indicator nog zijn herzien. De vernieuwde CPB-conjunctuurindicator is met ingang van de Macro Economische Verkenning 2004 in gebruik genomen.

Dit CPB Document geeft een beschrijving van de gereviseerde CPB-conjunctuurindicator die sinds de zomer van 2003 wordt gebruikt. Het geeft een beschrijving van de gehanteerde methodologie en de huidige samenstelling. Daarnaast wordt toegelicht hoe dit instrumentarium wordt gebruikt in het ramingsproces.

Auteurs

Jan Bonenkamp
Johan Verbruggen