Kopafbeelding publicaties CPB

De economische effecten van de toetreding van Kroatië tot de EU

CPB Document 154, 25 oktober 2007

We onderzoeken de economische gevolgen van de mogelijke toetreding van Kroatië tot de Europese Unie. We concentreren ons op twee belangrijke veranderingen die met het lidmaatschap samenhangen: de toetreding tot de interne markt en institutionele hervormingen in Kroatië die door het EU-lidmaatschap gestimuleerd worden.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Simulatieresultaten laten zien dat de consumptie per hoofd van de bevolking in Kroatië met 2,5% kan toenemen als gevolg van interne marktintegratie. Vooral de textiel- en kledingsectoren zullen hiervan profiteren. Als Kroatië er in slaagt haar binnenlandse instituties te hervormingen in reactie op het EU-lidmaatschap, kunnen de inkomens in Kroatië nog meer toenemen. De schattingen suggereren dat op lange termijn het inkomen per hoofd van de bevolking met een extra 8% kan groeien. De macro-economische gevolgen voor de EU-lidstaten zijn verwaarloosbaar.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Bijlagen

Deel deze pagina