21 augustus 2013

De effecten van handel, offshoring en multinationals op de ontslag- en baankans

Met behulp van een unieke dataset onderzoekt deze bijdrage het effect van een drietal dimensies van internationalisering op de werkloosheid van Nederlandse werknemers.
Deze foto toont de omslag van Discussion Paper 252

Deze dimensies zijn export van bedrijven, offshorability van beroepen (het gemak waarmee een baan van een werknemer naar het buitenland kan worden verplaatst) en het werken voor een buitenlandse onderneming. Zowel de ontslagkans als de snelheid waarmee een eenmaal ontslagen werknemer een nieuwe baan vindt, zijn onderzocht. De belangrijkste verklaringen voor werkloosheid worden gevormd door persoonskenmerken. Vrouwen, jonge werknemers en immigranten hebben een relatief grote kans om werkloos te worden. Nadat voor heterogeniteit van werknemers en bedrijven is gecontroleerd, vinden we geen bewijs voor een statistisch significante relatie tussen de verschillende dimensies van internationalisering en de kans op ontslag. Ook blijkt er geen significant verband te zijn tussen de blootstelling aan internationalisering voorafgaand aan ontslag en de snelheid waarmee werklozen weer een baan vinden.

Auteurs

Semih Akcomak
Henri de Groot
Stefan Groot

Lees meer over