4 juli 2013

De effecten van onderzoekssubsidies op wetenschappelijke productiviteit en utilisatie

Dit CPB Discussion Paper onderzoekt het effect van een subsidie van de Stichting Technische Wetenschappen (STW) op de onderzoeksoutput van een individuele onderzoeker. Deze publicatie is Engelstalig.
No title

De analyse laat zien dat toekenning van STW-subsidies binnen het algemene financieringsprogramma (OTP) niet leidt tot een toename in onderzoeksoutput. In het geval van thematische programma’s neemt het aantal wetenschappelijke publicaties toe.

Lees ook: CPB Discussion Paper 249

STW financiert toepassingsgericht onderzoek door onderzoeksvoorstellen te beoordelen op academische kwaliteit en utilisatie. Onderzoeksoutput wordt derhalve gemeten aan de hand van de volgende twee criteria: 1) wetenschappelijke productiviteit (publicaties en citaties) en 2) utilisatie (publicaties met industrie en patentaanvragen). De financieringsinstrumenten van STW kunnen in twee groepen worden ondergebracht: het Open Technologieprogramma (OTP) waarbij onderzoeksvoorstellen over de hele breedte van het technisch-wetenschappelijk onderzoek kunnen worden ingediend, en de thematische programma’s met meer private betrokkenheid. We kunnen causale effecten van deze subsidie op onderzoeksoutput vaststellen door gebruik te maken van de discontinuïteit in de relatie tussen de juryscores voor elk voorstel en het ontvangen van een STW-subsidie. De analyses laten zien dat een STW-subsidie via het OTP geen significant positief effect heeft op wetenschappelijke productiviteit en utilisatie. Daarentegen laten de resultaten voor de thematische programma’s zien dat een STW-subsidie leidt tot zes extra publicaties in vier jaar waarvan één publicatie met een industriële co-auteur.

Dit wetenschappelijke artikel is een voorbeeld van het onderzoek van het CPB naar effectief wetenschapsbeleid. Een ander wetenschappelijk artikel is gelijktijdig gepubliceerd over de effecten van individuele onderzoekssubsidies (NWO Vernieuwingsimpuls of IRI-subsidies) op academische carrières (CPB Discussion Paper 249).

Auteurs

Ryanne van Dalen

Lees meer over