24 januari 2013

De hond die niet blafte: De aanvullende alleenstaande ouderkorting

Dit paper bestudeert de uitbreiding van de aanvullende alleenstaande-ouderkorting naar moeders met een jongste kind van 12 tot en met 15 jaar oud. Deze hervorming heeft het netto inkomen van de doelgroep met 5% verhoogd. Dit is een Engelstalige publicatie.
No title

Met behulp van quasi-experimentele methoden laten we zien dat deze hervorming een verwaarloosbaar effect heeft op de arbeidsparticipatie, met een klein betrouwbaarheidsinterval. Onze resultaten liggen niet in lijn met enkele gerelateerde studies. Dit komt waarschijnlijk doordat andere studies alleenstaande vrouwen zonder kinderen als controlegroep hebben gebruikt. Wij laten zien dat dit in ons geval geen valide controlegroep is.

Auteurs

Kees Folmer
Egbert Jongen

Lees meer over