Kopafbeelding publicaties CPB

De invloed van demografische onzekerheid op de openbare financiën in Nederland

CPB Discussion Paper 104, 9 april 2008

Met stochastische simulaties met een algemeen-evenwichtsmodel van de Nederlandse economie (GAMMA) worden stochastische bevolkingsprojecties doorgerekend. Deze publicatie is Engelstalig.

Doordat de verhouding gepensioneerden/werkers als gevolg van de vergrijzing toeneemt, is er een groeiende druk van de overheidsfinanciën op de Nederlandse economie. De demografische ontwikkelingen zijn onzeker, waardoor de exacte omvang van deze groeiende druk onbekend is. Met stochastische simulaties kwantificeren we deze onzekerheid.

Deel deze pagina