12 februari 2009

De modellering van uitgaven aan gezondheidszorg; een literatuurstudie en resultaten van een foutencorrectie-model

Dit paper geeft een up-to-date overzicht van de bestaande literatuur over zorguitgaven en draagt bij aan de literatuur door het effect van verschillende factoren op de zorguitgaven in een empirische analyse te onderzoeken met behulp van een error-correctiemodel. Deze publicatie is Engelstalig.

De zorguitgaven in de industriële landen zijn de afgelopen veertig jaar sterk gegroeid. Deze sterke groei vormt een bedreiging voor de houdbaarheid van de publieke budgetten en veroorzaakt een toenemende belangstelling voor de determinanten van de zorguitgaven. Naast de bekende determinanten van stijgende zorguitgaven richten we ons hierbij op de invloed van de relatieve prijs van zorg.

We vinden dat de stijgende relatieve prijs van zorg bijdraagt aan de stijgende zorguitgaven. Het effect van de relatieve prijs op de volumes van zorggebruik is echter negatief. Dit effect lijkt sterker te zijn in een periode van kostenbeheersing. In overeenstemming met recente onderzoeksresultaten vinden we dat inkomen en vergrijzing belangrijke determinanten zijn van de stijgende zorguitgaven.

Lees meer over