10 januari 2002

De nieuwe uitvoervergelijkingen van SAFE

De volumevergelijking voor de goederenuitvoer in de oorspronkelijke versie van SAFE vertoont voor het verleden, net als voorheen die in FKSEC, redelijk grote residuen.

Een van de redenen hiervoor zou gelegen kunnen zijn in het toenemende belang van de wederuitvoer in de totale Nederlandse goederenuitvoer, terwijl aan de wederuitvoer een ander economisch gedrag ten grondslag ligt dan aan de binnenlands geproduceerde uitvoer. Indien het aandeel van de wederuitvoer in de loop van de tijd ongeveer constant zou zijn, kan in beginsel zonder bezwaar worden volstaan met één vergelijking voor het aggregaat. Dat nu is niet het geval. Het aandeel van de wederuitvoer in de totale goederenuitvoer is in de loop van de tijd sterk gestegen.

In dit memorandum wordt de vergelijking voor het uitvoervolume van goederen (exclusief energie) gesplitst in een vergelijking voor de wederuitvoer en een tweede vergelijking voor de binnenlands geproduceerde uitvoer, beide eveneens exclusief energie. Na inbouw van de nieuwe vergelijkingen in SAFE wordt de werking van de aldus vernieuwde modelversie geïllustreerd aan de hand van enkele varianten, die de effecten laten zien van een wereldhandelsimpuls, een internationale-prijzen-variant en een loonimpuls.

Downloads

Auteurs

Arnold Kusters
Johan Verbruggen