28 maart 2013

De prijs van het verzekerd zijn: effecten van het maximeren van eigen betalingen

De meeste zorgpolissen bevatten naast de premie ook een vorm van eigen bijdragen. Deze laatste beperken het oneigenlijk gebruik dat inherent is aan het verzekerd zijn: hoe hoger de dekkingsgraad, hoe makkelijker je naar de dokter gaat. In zijn meest algemene vorm zijn de eigen bijdragen een vast percentage van de zorgkosten tot aan een maximum.
No title

Dit maximum voorkomt dat mensen met hoge zorgkosten in de problemen komen. Uit dit onderzoek blijkt dat verlagen van dit maximum voor sommige groepen ongunstig kan uitpakken.  Dit komt niet door een toename van het oneigenlijk gebruik, maar omdat de zorgvraag bij een lager maximum sterker reageert op prijsprikkels. Het is dan voor de verzekeraar doelmatiger om het bijbetalingspercentage te verhogen om zo de kosten te verlagen.

Steekwoorden: Moreel gevaar, eigen risico, bijbetalingen in de zorg, individueel gezondheidsrisico

Auteurs

Kees Folmer

Lees meer over