16 augustus 2001

De ruimtevraag tot 2030 in twee scenario's

Het CPB heeft een verkenning gemaakt van de ruimtevraag tot 2030. Dit is gebeurd naar aanleiding van het verzoek van de Raad voor de Ruimtelijke Ordening en Milieu (RROM) en de Minister van VROM.

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een tweetal scenario's met een hoge economische groei (Global Competition en European Coordination) uit de CPB-studie 'Economie en Fysieke Omgeving' (EFO) uit 1997. In EFO was de tijdshorizon 1996-2020. Voor deze studie zijn de twee scenario's verlengd tot 2030. Dit document biedt achtergrondinformatie en verantwoording bij de resultaten die in juni 2000 aan de RROM en VROM zijn gerapporteerd.

Downloads

Auteurs

Cees Jansen
Jan Schuur
Mark Stoffers
Herman Stolwijk