21 maart 2018

De werkgelegenheidseffecten van fiscale vergroening

Fiscale vergroening is een verschuiving van de belastingdruk naar milieuvervuilende grondslagen. Van fiscale vergroening wordt vaak meer verwacht dan alleen minder milieuvervuiling; groene belastingen zouden ook zorgen voor meer banen. Deze gezamenlijke studie van CPB en PBL gaat in op de vraag in hoeverre fiscale vergroening effect heeft op de werkgelegenheid.

De studie concludeert dat wanneer fiscale vergroening de totale belastinginkomsten en de inkomensverdeling ongewijzigd laat, de totale werkgelegenheid op de lange termijn niet zal veranderen. Fiscale vergroening draagt daarom in de eerste plaats bij aan milieudoelstellingen. Het ligt niet voor de hand om fiscale vergroening te motiveren vanuit verwachte arbeidsmarkteffecten op de lange termijn.

Geen langetermijneffecten
De (empirische) economische literatuur geeft geen aanwijzingen om te verwachten dat op de lange termijn het arbeidsaanbod toeneemt, de arbeidsproductiviteit stijgt, of de concurrentiepositie verbetert als gevolg van fiscale vergroening. Ook voor negatieve werkgelegenheidseffecten hebben de onderzoekers geen onderbouwing gevonden: fiscale vergroening leidt op de lange termijn dan ook niet tot een verslechterde concurrentiepositie, of een afname van de werkgelegenheid.
 
Wel kortetermijneffecten
De effecten op korte termijn wijken af van de langetermijneffecten. Zo zal op korte termijn wél sprake zijn van veranderingen in de werkgelegenheid: sommige banen zullen mogelijk verdwijnen, de vraag naar andere werkzaamheden zal mogelijk toenemen. Dit kan leiden tot spanningen op de arbeidsmarkt doordat de vaardigheden van werknemers die op zoek zijn naar een nieuwe baan mogelijk niet aansluiten bij de benodigde vaardigheden voor de nieuwe werkzaamheden (zie Weterings et al., 2018). 

Auteurs

Krista Hoekstra
Henk-Wim de Boer
Hendrik Vrijburg (PBL)
Corjan Brink (PBL)

Lees meer over