4 mei 2001

De Zuiderzeelijn: wat kunnen we concluderen op basis van de kosten-baten analyse?

Het Nederlands Economisch Instituut heeft een kosten-baten analyse gemaakt van de Zuiderzeelijn, waarbij verschillende varianten zijn onderzocht.

Het CPB heeft op verzoek van Verkeer en Waterstaat een second opinion gegeven over dit onderzoek. VROM heeft ons vervolgens gevraagd om onze kijk op de zaak nog eens zeer beknopt weer te geven. In deze notitie gebeurt dit aan de hand van het beantwoorden van een aantal concrete vragen.

Lees meer over