13 december 2011

Decemberraming 2011: economische vooruitzichten 2012

Nederland in recessie, vooruitzichten 2012 afhankelijk van Europese crisis

Persbericht
De Nederlandse economie zit in recessie. De economie krimpt in 2012 met ½% punt, terwijl de werkloosheid stijgt met 90.000 personen, tot 5¼%. Het overheidstekort verbetert van 4,6% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2011 naar 4,1% bbp in 2012.

Door de sterk verslechterde economische vooruitzichten is de geraamde verbetering van de overheidsfinanciën minder groot dan eerder werd verwacht. Het geraamde begrotingstekort overschrijdt de ‘signaalmarge’ in 2012 met 0,4% bbp. Dat maakt het Centraal Planbureau bekend in de vandaag gepubliceerde decemberraming van de Nederlandse economie, in de vorm van de CPB Policy Brief 2011/13 'Economische vooruitzichten 2012'.

In de decemberraming is gerekend met een ‘doormodderscenario’, waarin de schuldencrisis niet snel wordt opgelost, maar er ook geen verdere neerwaartse escalatie ontstaat. In de raming is aangenomen dat de financiële markten in de loop van 2012 enigszins tot rust komen en dat de economische groei dan ook weer begint aan te trekken. Vooralsnog drukt de grote onzekerheid echter op de Europese economieën. Daardoor krimpt de voor Nederland relevante wereldhandel in 2012, net zoals het bbp in het eurogebied.

De Nederlandse economie bevindt zich in een recessie. Pas in de tweede helft van 2012 volgt naar verwachting enig herstel van de economische groei. Het bbp-niveau in 2012 is ½ percent lager dan in 2011. Deze geraamde economische krimp volgt uit de verwachte teruggang van de wereldhandel. Bovendien houden consumenten en investeerders als gevolg van de economische onzekerheid hun vinger op de knip. De groei wordt ook gedrukt door het restrictieve begrotingsbeleid.

De voorliggende raming geeft een duidelijk ongunstiger beeld van de overheidsfinanciën dan de vorige raming van september 2011. Dat komt vrijwel volledig door de verslechterde groeivooruitzichten. Het geraamde tekort overschrijdt de zogenaamde ‘signaalmarge’ in 2012. Volgens de begrotingsregels van het kabinet is echter pas het geraamde tekort voor 2013 bepalend. De eerste raming van 2013 publiceert het CPB aanstaande februari, in aanloop naar het Centraal Economisch Plan (CEP).

Ga naar de cijfers behorend bij deze kortetermijnraming.

Lees ook het bijbehorende persbericht, ga direct naar de cijfers van deze kortetermijnraming of bekijk de presentatie van Coen Teulings.

Met deze aanname krimpt de Nederlandse economie in 2012 met ½% punt, terwijl de werkloosheid stijgt met 90.000 personen. Het overheidstekort verbetert van 4,6% bbp in 2011 naar 4,1% bbp in 2012. Door de sterk verslechterde economische vooruitzichten is de geraamde verbetering van de overheidsfinanciën minder groot dan eerder geraamd. Het geraamde begrotingstekort overschrijdt de ‘signaalmarge’ in 2012 met 0,4% bbp.

Downloads

Contactpersonen