13 december 2011

Kortetermijnraming december 2011: Nederland in recessie

De Nederlandse economie verkeert in recessie. De Nederlandse economie groeit in 2011 nog met 1½%, maar krimpt in 2012 met ½% punt. De werkloosheid stijgt met 90.000 personen. Het overheidstekort verbetert van 4,6% bbp in 2011 naar 4,1% bbp in 2012. Dit is de vierde en laatste raming gepubliceerd in 2011.
No title

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht of bekijk de presentatie van Coen Teulings.

Kerngegevenstabel

Internationale economie
 2009201020112012
Relevante wereldhandel (%)

–13,4

11,1

3 3/4

-3/4

Prijspeil goedereninvoer (%)

-7,3

7,3

5

1 3/4

Concurrentenprijs (%)

-4,8

7,7

5 1/2

0

Olieprijs (Brent, $)

61,5

79,5

112

112

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,33

1,40

1,38

Lange rente (stand in %)

3,7

3,0

2,9

2,7

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2009201020112012
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

-3,5

1,7

1 1/2

-1/2

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

571,1

588,4

604

613

Consumptie huishoudens (%)

-2,6

0,4

-3/4

-1/2

Overheidsbestedingen (%)

4,8

0,7

0

-1

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-12,4

-1,4

6 1/4

-6

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

-9,3

12,8

5 1/4

-1/2

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
-10,5

9,4

2 1/2

-1 1/4

Wederuitvoer (%)

-8,2

15,8

7 1/2

0

Invoer van goederen (%)-9,7

12,6

3 1/2

-1 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2009201020112012
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

-5,2

4,4

1

1/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

1,9

1,8

1

1/2

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

105,4

106,7

109

111 1/4

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,2

1,3

2 1/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

0,9

1,1

2 1/4

2

Prijs bruto binnenlands
product (%)

-0,4

1,3

1 1/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,7

1,4

1 1/4

2 1/2

Contractloon
marktsector (%)

2,7

1,0

1 1/2

1 3/4

Loonsom per arbeidsjaar
marktsector (%)

2,2

1,5

2 1/2

3 1/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

32500

33000

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

1,8

-1,3

-1 1/2

-2

Koopkracht, statisch,
mediaan, alle huishoudens (%)

1,7

-0,5

-1

-1 1/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2009201020112012
Loonvoet sector overheid (%)

3,3

1,1

1

3

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

2,8

0,7

3/4

2 1/2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

0,8

1,8

2 1/4

2 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,6

2,0

2 1/2

2 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

0,4

0,3

1 3/4

1 3/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2009201020112012
Bevolking (x 1000 pers.)

16530

16615

16690

16765

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8772

8748

8735

8815

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8445

8358

8345

8340

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

327

390

385

475

Werkzame personen (%)

-0,7

-0,3

1/4

-1/2

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,7

-0,3

-1/4

1

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,1

-1,0

-1/4

0

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

3,7

4,5

4 1/2

5 1/4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

4,8

5,4

5 1/2

6 1/2

Marktsector
 2009201020112012
Productie (%)

-5,1

1,3

2

-3/4

Arbeidsproductiviteit (%)

-3,0

3,0

2

1/2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-2,2

-1,6

0

-1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,5

2,2

1/4

1 1/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

-0,6

2 1/4

2 1/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

81,1

78,7

78 1/4

79 3/4

Winstquote, van productie
in Nederland (niveau in %)

7,5

7,7

9 1/2

7 1/2

Collectieve sector
 2009201020112012
EMU-saldo (in % BBP)

-5,6

-5,1

-4,6

-4,1

EMU-schuld (in % BBP)

60,8

62,9

65,2

68,2

Collectieve lasten (in % BBP)

38,3

38,8

38,3

38,9

Economische groei in Nederland, 2008-2012

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2012

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven


Contactpersonen

Edwin van de Haar
Dick Morks