30 oktober 2002

Does European cohesion policy reduce regional disparities? An empirical analysis

Het Europese cohesiebeleid richt zich voornamelijk op de financiering van werkgelegenheids- en infrastructuur-projecten in achterblijvende regio's van de Europese Unie.

Jaarlijks is er meer dan 35 miljard euro mee gemoeid, waarmee het in de totale begroting het op één na belangrijkste beleidsterrein van de EU is. Het belangrijkste doel van het cohesiebeleid is om de regionale welvaartsverschillen te verkleinen.

Dit paper onderzoekt in hoeverre het Europese cohesiebeleid erin slaagt om dit doel te verwezenlijken. Uit de gegevens blijkt dat armere regio's meer cohesie-steun ontvangen. Hiermee is voldaan aan een noodzakelijke voorwaarde voor een effectief cohesie-beleid. Het blijft echter onduidelijk of deze steun daadwerkelijk bijdraagt aan economische groei. Meer specifiek blijkt dat hoe meer natuurlijke convergentie verondersteld wordt, hoe minder het cohesiebeleid lijkt te werken. Dit wijst op een duidelijke trade-off: de conclusie is óf dat regionale verschillen niet zullen verdwijnen, óf dat het cohesiebeleid niet helpt.

Auteurs

Joeri Gorter
S. Ederveen