19 april 2005

Does public service broadcasting serve the public? The future of television in the changing media landscape

Het medialandschap ondergaat belangrijke technologische veranderingen. In dit Discussion Paper analyseren we hoe de technologische trends de economische bestaansredenen achter een publieke omroep beïnvloeden.

Nadat we de doelen en aard van een publieke omroep hebben besproken, leiden we acht mogelijke marktfalens af uit de specifieke economische karakteristieken van informatie. De veranderende relevantie van deze marktfalens wordt vervolgens besproken in het licht van de technologische trends.

Op basis van deze analyse, betogen wij dat de taakopdracht van een publieke omroep in de huidige, digitaliserende wereld beperkter wordt. De belangrijkste reden hiervoor is dat door de technologische ontwikkelingen een aantal van de marktfalens niet langer relevant is. Mediamarkten zullen in die zin steeds meer op gewone markten gaan lijken.

Dit impliceert dat een mediamarkt steeds meer uit zichzelf een efficiënte allocatie zal genereren, zolang de waardering van consumenten juist wordt meegewogen. Dit is niet het geval indien er sprake is van externaliteiten en wellicht niet wat betreft de waardering van kwaliteit. In het geval van deze marktfalens is een efficiënte allocatie niet gewaarborgd. Het bestaansrecht van een toekomstige publieke omroep vloeit voort uit deze resterende vormen van markfalen.

Auteurs

Machiel van Dijk
Richard Nahuis
Daniël Waagmeester