2 november 2016

Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Tijdens de algemene financiële beschouwingen is het CPB verzocht een actualisatie te maken van de notitie ‘doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens’, met cijfers over 2017. Deze CPB Notitie bespreekt de uitkomsten van de actualisatie, waarin (evenals vorig jaar) een doorrekening is gemaakt van de betaalde belastingen, ontvangen toeslagen, en het (gestandaardiseerde) beschikbaar inkomen van verschillende voorbeeldhuishoudens met kinderen.

Lees ook de CPB Notitie 'doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens'.

De (vorig jaar) aangeleverde voorbeeldhuishoudens verschillen van elkaar in huishoudtype (alleenverdieners, tweeverdieners en alleenstaande ouders), inkomensbron, inkomenshoogte en aantal kinderen. In totaal zijn twaalf voorbeeldsituaties doorgerekend.

In de notitie maken we ten eerste een zogenaamde bruto-netto berekening. Hieruit is af te leiden wat het saldo aan betalingen en ontvangsten is van een huishouden. Wanneer we dit saldo afzetten tegen het bruto inkomen ontstaat de belastingdruk. Ten slotte is een berekening gemaakt van het gestandaardiseerde inkomen van de verschillende voorbeeldhuishoudens. Dit is het beschikbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in omvang en samenstelling van de huishoudens.
  
Een belangrijk nadeel van koopkrachtberekeningen op voorbeeldhuishoudens is dat de uitkomsten minder representatief zijn dan de reguliere koopkrachtberekeningen van het CPB. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet hiermee rekening worden gehouden.
 

Auteurs

Patrick Koot