13 februari 2008

Economische analyses van Anders Betalen voor Mobiliteit (ABvM)

De afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het beprijzen van het wegverkeer. Het CPB heeft daar ook aan bijgedragen.

In 2005 is op verzoek van de Commissie Nouwen uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van 10 verschillende manieren van beprijzen van het wegverkeer (CPB Document 87).

In 2007 heeft het CPB op verzoek van het Ministerie van VenW een second opinion uitgebracht op de kosten-batenanalyse van Ecorys naar mogelijke "eerste stappen" voor rekening rijden (CPB Notitie d.d. 30 november 2007). We vatten een drietal belangrijke uitkomsten van de onderzoeken samen.

Lees meer over