1 januari 1995

Economische effecten van de Betuweroute op basis van recente informatie

In 1993 verrichtte het Centraal Planbureau onderzoek naar de economische effecten van de Betuweroute. In Werkdocument 52 zijn de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd.

Sindsdien is belangrijke nieuwe informatie beschikbaar gekomen, die tot nieuwe inzichten aanleiding geeft. Het rapport van de Commissie Hermans en de achtergrondstudies die deze commissie heeft laten verrichten zijn in dit verband zeer belangrijk. Daarnaast speelt ook de voortgang van de besluitvormingsprocedures een rol, waarin kostenverhogende voorwaarden aan de Betuweroute zijn gesteld. Zo zijn de officiële ramingen van de investeringskosten van de Betuweroute thans ongeveer 40% hoger dan ten tijde van Werkdocument 52.

Ten behoeve van de beleidsvoorbereiding in het kader van de Interdepartementale Commissie voor het Economische Structuurbeleid heeft het Centraal Planbureau nieuw onderzoek verricht naar de economische effecten van de Betuweroute. De uitkomsten hiervan verschillen sterk van die van Werkdocument 52. Dit is reden voor het Centraal Planbureau om hiervan in dit nieuwe document verslag te doen.