1 januari 1996

Economische effecten van omroepbeleid op langere termijn

De publieke omroepen in Nederland hebben sinds de introductie van commerciële televisie in 1989 hun marktaandelen in kijkers en in reclame-inkomsten zien afnemen.

Dit werkdocument gaat in op de financiële houdbaarheid van het publieke bestel in de huidige vorm op lange termijn. Er worden enkele beleidsmodellen bekeken die de financiële positie kunnen verbeteren. Om rekening te kunnen houden met de grote mate van onzekerheid op de mediamarkt, is gebruik gemaakt van drie lange termijn scenario's van het CPB. Er is een eenvoudig model gemaakt waarmee de ontwikkelingen in reclame-inkomsten en omroepbijdrage bekeken kunnen worden, onder verschillende vooronderstellingen en tegen de achtergrond van de drie scenario's tot aan het jaar 2010.

Auteurs

Eric Bartelsman
J.A.Nijkamp
Taco van Hoek
Martin Koning